ඇමරිකානු යුද නෞකාවලට, හොංකොං සංචාර තහනම්

Monday, 02 December 2019 - 20:42

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%B1%E0%B7%9E%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7%2C++%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%82+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A
ඇමරිකානු යුද නෞකා සහ යුද ගුවන් යානාවලට හොංකොං හි සංචාරය කිරීම, චීනය විසින් අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ඒ, හොංකොං විරෝධතාකරුවන්ට සහය පළ කරන නීතියක් ඇමරිකාව විසින් සම්මත කර ගැනීමට විරෝධය පළ කරමින්.

ඇමරිකාව සිය අභ්‍යන්තර කටයුතුවලට ඇගිලි ගසන බවට චෝදනා කරන චීනය, හොංකොං හි ඇමරිකානු රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල ක්‍රියාකාරීත්වයට ද සීමාවන් පනවනු ලැබුවා.