අනාගතය වෙනස් කිරීමට තරුණ පෙළට, ශක්තිමත් අඩි තාලමක් - ජනපති සහතික වෙයි

Tuesday, 03 December 2019 - 13:03

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%A7%2C+%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
රට පුරා අලංකාරත්වයක් ඇති කිරීමට සිතුවම් කරන තරුණ පෙළ පිළිබදව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ට්විටර් පණිවුඩයක් මගින් ප්‍රංශසා කර තිබෙනවා.

එමගින් ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ තරුණ පෙළේ නවමු අදහස්, නායකත්වය, සහ කණ්ඩායම් හැගීම ඔස්සේ අප රටේ ඉදිරි අනාගත ගමන් මග වෙනස් කරලීමට ශක්තිමත් අඩිතාලමක් සකස් කරමින් පවතින බවයි.

තරුණ පරපුරේ නිර්මාණශීලීත්වය ධනාත්මක ශක්තියක් ලෙස යොදා ගනිමින් ඵලදායී සංස්කෘතියක් අප සමාජය තුළ බිහි වෙමින් පවතින බවයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ.

එම තරුණ පෙළ පිළිබදව තමා සැබවින්ම ආඩම්බර වන බව ද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිය ට්විටර් පණිවුඩයෙන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.