පාසල් පෙළපොත් පළමු දිනයේදීම ලබාදෙන්නැයි උපදෙස්

Wednesday, 04 December 2019 - 15:04

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A
ලබන වසර සඳහා මුද්‍රණය කරනු ලැබූ පාසල් පෙළ පොත් වර්ෂයේ පළමු පාසල් දිනයේම සිසුන්ට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පාසල් ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ සිසුන් 1500 ට වැඩි සියලූ පාසල්වලට මේ වනවිට ඍජුවම පෙළපොත් බෙදාදී ඇති බවයි.

සෙසු සියලූ පාසල් සඳහා අදාළ පෙළපොත් කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාල සහ පර්ෂද පාසල් මධ්‍යස්ථානවලට ලබාදී ඇති බවත්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළා.

මේ සම්බන්ධයෙන් කිසියම් ගැටලූවක් ඇත්නම්, 0112 78 48 15 යන දුරකථන අංකයෙන් විමසිය හැකියි.