නව ආණ්ඩුකාරවරු දෙදෙනෙක් දිවුරුම් දෙයි

Wednesday, 04 December 2019 - 17:34

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
නැගෙනහිර පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස අනුරාධා යහම්පත් දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

මේ අතර මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ උතුරු මැද පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ද දිවුරුම් දී ඇති බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ.