දුම්වැටි බදු ඉහළට - මිල වෙනස් නොවේ

Wednesday, 04 December 2019 - 19:10

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7+-+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%9A
දුම්වැටි සදහා වන බදු ඉහළ නැංවීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව, දෙසැම්බර් පළවැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දුම්වැටියේ දිග අනුව රුපියල් 1 යි ශත 68 සිට රුපියල් 6 යි 15 දක්වා එම බදු ඉහළ නැංවෙනු ඇති.

මහා භාණ්ඩාගාරය මේ සම්බන්ධයෙන් සුරාබදු නීතිය යටතේ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මෙම බදු ඉහළ නැංවීම සිදුකර ඇත්තේ රජය විසින් වැට් බද්ද සහ ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද අඩු කිරීමට සමානුපාතිකවයි.

ඒ අනුව, දුම්වැටිවල මිල ඉහළ නැංවීමක් සිදුනොවන බව ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ ප්‍රකාශිකාවක හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට ප්‍රකාශ කළා.

වැට් බද්ද සියයට 15 සිට සියයට 8 දක්වා අඩු කිරීමටත්, ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද දේශීය භාණ්ඩ සදහා ඉවත් කිරීමටත් රජය පසුගියදා පියවර ගත්තා.