ස්විස් සිදුවීම ගැන විවිධ අදහස්

Wednesday, 04 December 2019 - 20:21

%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A
මෙරට ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ සේවය කරන නිලධාරිනියක පැහැර ගෙනගොස් බලපෑම් කල බවට එල්ල වන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අදත් දේශපාලනඥයන් හා පූජ්‍ය පක්ෂය අදහස් පළ කළා.