ලෝක විවාහක රූ රැජිණ කිරුළ ශ්‍රී ලංකාවට

Saturday, 07 December 2019 - 11:11

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%96+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7
2020 වසර සඳහා ලෝක විවාහක රූ රැජිණ කිරුළ ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ කැරොලින් ජූරි සමත් වුණා.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ලාස්වේගාස් හි පැවති ලෝක විවාහක රූ රැජිණ තරඟයේදී ඇය එම කිරුළ ජයග්‍රහණය කළේ ලොව පුරා විවාහක රූ රැජිණියන් 50 දෙනෙකු අභිබවමින්.

1984 වසරේ පැවති ප්‍රථම විවාහක ලෝක රූ රැජිණ තරගාවලිය රෝසි සේනානායක ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් පසු එනම්, වසර 35කට පසුවයි ශ්‍රී ලාංකික රූ රැජිණක් නැවතත් එම කිරුළ ජයගෙන ඇත්තේ.

ලාස් වේගාස් හි දී මීට පැය කිහිපයකට පෙර අවසන් වූ 2020 විවාහක ලෝක රූ රැජිණ තරගාවලියේදී කැරොලින්ගේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගත්තා.