ඇෆ්ගනිස්ථානයේ තලෙයිබාන්වරුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට ඇමරිකාව සැරසේ

Saturday, 07 December 2019 - 11:18

%E0%B6%87%E0%B7%86%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A
ඇෆ්ගනිස්ථානයේ තලෙයිබාන් සංවිධානය සමඟ සාකච්ඡා කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ප්‍රකාශ කළා.

එරට රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ ඒ සඳහා සිය ප්‍රධාන සාකච්ඡා නියෝජිතයා වන ශල්මි කාලිසාඩ් දැනටමත් කාබුල් නුවරට ගොස් ඇති බවයි.

එහිදී ඔහු ඇෆ්ගන් ජනාධිපති අෆ්රෆ් ඝානි සමඟ සාකච්ඡා පවත්වන අතර, ඉන් අනතුරුව කටාරය වෙත ගොස් තලෙයිබාන් නියෝජිතයන් සමඟ ද සාකච්ඡා කරනු ඇති