එස්.බී, ඩිලාන් සහ ලක්ෂ්මන් යාපා, නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයට

Saturday, 07 December 2019 - 19:45

%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A.%E0%B6%B6%E0%B7%93%2C+%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%2C+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතහැර වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයකට සහයෝගය ලබාදීමේ චෝදනාවට ලක්ව සිටින රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන, එස්.බී. දිසානායක, සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලාන් පෙරේරාට යළි ජනවාරි 18 වනදා නිදහස් පක්ෂ විනය කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස අද නියෝග කෙරුණා.

ඒ සිද්ධියට අදාළව කරුණු දැක්වීම සඳහා ඔවුන් අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විනය කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටීමෙන් අනතුරුවයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේදී අද විනය කමිටුව රැස්වුණේ එහි සභාපති නීතිඥ සංජය ගමගේ ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.