කාෂ්මීරයේ සීමාවන් ඉවත් කරන්නැයි ඇමරිකානු කොංග්‍රසයෙන් යෝජනාවක්

Sunday, 08 December 2019 - 13:11

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉන්දු - කාෂ්මීරයේ පාලනය ඉන්දීය මධ්‍යම රජය යටතට පත් කිරීමෙන් පසු එහි පනවා ඇති අන්තර්ජාල සීමාවන් ඉවත් කරන ලෙස ඇමරිකානු කොංග්‍රස් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම රඳවාගෙන සිටින ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයන් නිදහස් කරන ලෙසද ඔවුන් එමඟින් ඉල්ලා ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.