සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අවසන් වීමෙන් පසු කළහකාරීව හැසිරුණහොත් දැඩි දඬුවම්

Monday, 09 December 2019 - 13:10

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B6%AC%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B7%8A
සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අවසන් වීමෙන් පසු කළහකාරී ලෙස හැසිරුණහොත් හෝ අනෙක් සිසුන්ට බාධාකාරී ලෙස හැසිරුණහොත් විභාග පනත යටතේ දැඩි දඬුවම් පමුණුවන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සියලු අයදුම්කරුවන්ට දැනුම් දෙනවා.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත අවධාරණය කළේ ඊට අදාළව විභාග ප්‍රතිඵල පවා අවලංගු කිරීමට කටයුතු කළ හැකි බවයි.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලබන බ්‍රහස්පතින්දා අවසන්වීමට නියමිත අතර, මේ සම්බන්ධයෙන් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා අවශ්‍ය උපදෙස් විභාග ශාලාධිපතිවරුන් වෙත ලබාදී තිබෙනවා.

එසේම මේ සම්බන්ධයෙන් දිවයිනේ සියලුම පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ද දැනුවත් කර ඇති අතර, සියලු විභාග මධ්‍යස්ථාන අවට ජංගම පොලිස් මුර සංචාර සේවාවන්ද ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේ.