එල්.එන්.ජී. බලාගාරය ස්ථාපිත කිරීමට ජපන් රජයේ සහය

Tuesday, 10 December 2019 - 8:19

%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A.%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A.%E0%B6%A2%E0%B7%93.+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA
ස්වභාවික ද්‍රව වායු හෙවත් එල්.එන්.ජී. බලාගාරය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ජපාන රජයේ පූර්ණ සහයෝගය පළ කර තිඛෙනවා.

මෙරට ජපාන තානාපති අකීරා සුගියාමා සහ මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර අතර හමුවක් ඊයේ (09) සිදුව ඇති අතර, එම අවස්ථාවේදියි ඔහු මේ බව සඳහන් කර ඇත්තේ.

කෙරවලපිටිය පළමු ස්වභාවික ද්‍රව වායු හෙවත් එල්.එන්.ජී. බලාගාරය ස්ථාපිත කිරීම ප්‍රමාද වූ අතර, 2022 වර්ෂය වන විට එහි වැඩ අවසන් කළ යුතු වුවත් එම සියළු කටයුතු මේ වන විට ප්‍රමාද වී ඇති බවයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර එහිදී සඳහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත්, කඩිනමින් එහි කටයුතු ආරම්භ කරන බව ද ඔහු ජපන් තානාපතිවරයා වෙත ප්‍රකාශ කළා.