ලබන අඟහරුවාදා පෑලියගොඩ, වත්තල, ගනේමුල්ල ඇතුලූ ප්‍රදේශ රැසක ජල කප්පාදුවක්

Tuesday, 10 December 2019 - 16:57

%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%9F%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%2C+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%2C+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
එළඹෙන 17 වන අඟහරුවාදා උදෑසන අටේ සිට පැය 24 ක කාලයක් පෑලියගොඩ, වත්තල, ජාඇළ, කටුනායක, කැළණිය, බියගම ඇතුලූ ප්‍රදේශ රැසකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් සඳහන් කළේ විදුලිබල මණ්ඩලයේ අලූත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි.

ඒ අනුව පෑලියගොඩ, වත්තල, ජාඇළ, කටුනායක - සීදූව යන නගර සභා බල ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට පියවර ගනු ඇති. එමෙන්ම කැළණිය, වත්තල, බියගම, මහර, දොම්පේ, ජාඇළ යන ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශවලට මෙන්ම ගනේමුල්ල, රතුපස්වල, පියරතන මාවත, යාගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ, එඬේරමුල්ල, කෑරගල, දොම්පේ, දෙකටන, දෙල්ගොඩ, මල්වාන, ඇළකන්ද, මාබෝල යන ප්‍රදේශවලටද ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනය කළේ.