උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු යථා තත්ත්වයට

Wednesday, 11 December 2019 - 16:08

%E0%B6%8B%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%BA%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%A7
දියතලාව සහ බණ්ඩාරවෙල අතර, කොළතැන්න ප්‍රදේශයේදී ලොරි රථයක් දුම්රිය මාර්ගයේ සිරවීමෙන් අවහිර වූ උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු මේ වනවිට යථා තත්ත්වයට පත් කර තිබෙනවා.

කොලතැන්න දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී තිරිංග අක්‍රිය වූ මෙම ලොරි රථය දුම්රිය මාර්ගයේ ලිස්සාගොස් නැවතී තිබුණා.

පසුව, එම ලොරි රථය ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීමත් සමග මේ වනවිට දුම්රිය ධාවනය සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවන බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ.