උතුරු කොරියාව චන්ද්‍රිකා විහිදුම් මධ්‍යස්ථානයේ තවත් පරීක්ෂාවක

Saturday, 14 December 2019 - 14:37

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A
සෝහේ නුවර පිහිටි සිය චන්ද්‍රිකා ගුවන් ගත කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේදී තවත් වැදගත් අත්හදා බැලීමක නිරත වූ බව උතුරු කොරියාව ප්‍රකාශ කළා.

ඊයේ රාත්‍රියේ සිදුකළ එම අත්හදා බැලීම පර්යේෂණාත්මක සාර්ථකත්වයෙන් යුක්ත වූවක් බවයි එරට ජාතික ආරක්ෂක විද්‍යා ආයතනයේ ප්‍රකාශකයා සඳහන් කළේ.

එමගින් තම න්‍යෂ්ටික අවි ශක්තිය තවදුරටත් වර්ධනය වන බව ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා. උතුරු කොරියාව මෙම චන්ද්‍රිකා මධ්‍යස්ථානයේදී මෙවැනි අත්හදා බැලීමක් සිදුකර ඇත්තේ සතියක් තුළ දෙවන වතාවටයි.

එමෙන්ම, න්‍යෂ්ටික සාකච්ඡා යළි ආරම්භ කිරීම සඳහා උතුරු කොරියාව, ඇමරිකාවට යෝජනා කර ඇති කාල විරාමය දෙසැම්බර් 31 වනදායින් අවසන් වන නිසා මෙම අත්හදා බැලීම විශේෂ වැදගත්කමකින් යුක්ත වනවා.