සුඩාන හිටපු ජනපතිට වසර දෙකක සිරදඬුවම්

Saturday, 14 December 2019 - 18:00

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%AC%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B7%8A
සුඩානයේ හිටපු ජනාධිපති ඔමාර් අල් බෂීර් ට එරට අධිකරණය වසර දෙකක සිරදඬුවම් නියම කර තිබෙනවා.

ඒ, මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනා යටතේයි.