16 ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍යයෙන් හැකිතාක් ඉවත් කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

Sunday, 15 December 2019 - 7:55

16+%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වයස අවුරුදු 16 ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍යයෙන් හැකිතාක් ඉවත් කළ යුතු බව ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලේ මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ රූමි රූබන් පවසනවා.

එමෙන්ම, වෛද්‍යවරයා කියා සිටියේ ස්වභාවික පරිසරයෙන් බැහැරව සමාජ මාධ්‍ය තුළම ගැවසීම අවදානම් සහගත තත්ත්වයක් වූවද, සමාජ මාධ්‍ය තුළ යහපත් ප්‍රවණතාවයන්ද පවතින බවයි.

වයස අවුරුදු 16 ට අඩු දරුවන්ට සමාජ මාධ්‍ය විවර කිරීම එතරම් සුදුසු ක්‍රියාවක් නොවන බවයි හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලේ මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ රූමි රූබන් වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ