නීතිවිරෝධී ලෙස ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ තිදෙනෙකු නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට

Tuesday, 14 January 2020 - 13:15

%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
පුත්තලම මුහුදු ප්‍රදේශයේදී නීතිවිරෝධී ලෙස ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ තුන් දෙනෙකු නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඊයේ එම ප්‍රදේශයේ නාවික හමුදාව සිදුකළ මුර සංචාරයකදී තහනම් ධීවර ක්‍රම භාවිත කරමින් ධීවර කටයුතුවල නිරතව සිටි මොවුන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ බව සඳහන්.

මෙම ධීවරයින් අවුරුදු 31ත්, 35ත් අතර පසුවන කල්පිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් බවයි නාවික හමුදාව සඳහන් කළේ.