හෙරොයින් ජාවාරම් කළ පුද්ගලයෙකුට ජිවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම්

Tuesday, 14 January 2020 - 15:16

%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%AC%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B7%8A
හෙරොයින් ළඟ තබා ගැනීම සහ ජාවාරම් කිරීම යන අධි චෝදනාවලට වරදකරු වූ පුද්ගලයෙකුට කොළඹ ප්‍රධාන මහාධිකරණ විනිසුරු විකුම් කළුආරච්චි අද ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් නියම කළා.

කොටදෙණියාවේ පදිංචි මෙම පුද්ගලයා 2010 වසරේ නොවැම්බර් මස 10 වනදා කිරුළපනදී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 2 යි දශම 8 යි 7 ක් සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඉදිරිපත් වූ කරුණු අනුව විත්තිකරු අධි චෝදනා දෙකටම වරදකරු බවට නිගමනය කළ විනිසුරුවරයා එම චෝදනා දෙකට වෙන් වෙන් වශයෙන් ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් නියම කළා.