රාල්මඩුව වැවේ ගිලී මව, දියණිය සහ පුතු මරුට

Tuesday, 14 January 2020 - 20:11

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%80%2C+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7
වනාතවිල්ලුව - රාල්මඩුව වැවේ දියනෑමට ගිය එකම පවුලේ මව, දියණියක සහ පුතු දියේ ගිලී ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

පොලීසිය සඳහන් කළේ මියගිය මවගේ වයස අවුරුදු 45 ක් වන බවයි. දියණිය 19 හැවිරිදි වියේ පසුවන අතර, පුතුගේ වයස අවුරුදු 17 ක්.