වත්මන් ආණ්ඩුවෙන් උතුරේ ජනතාව ඈත් නොකරන්නැයි අගමැති ඉල්ලයි

Tuesday, 14 January 2020 - 20:45

%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%88%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
වත්මන් ආණ්ඩුවෙන් උතුරේ ජනතාව ඈත් කිරීම සඳහා කටයුතු නොකරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දෙමළ මාධ්‍ය වලින් ඉල්ලීමක් කරනවා.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම ඉල්ලීම සිදු කළේ දෙමළ මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් සමඟ අද පැවති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින්.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ දෙමළ මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් අතර හමුවක් අද පෙරවරුවේ අරලිය ගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වුණා.