රට මැද වෙන්න ගිය සුනාමියකට තිත තැබූ හිරු CIA අනාවරණය

Tuesday, 14 January 2020 - 20:49

%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+CIA+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA
මොරගහකන්ද ජලාශයේ වේල්ලේ පවතින ජල කාන්දුව පිළිබඳව හිරු CIA සිදුකළ අණාවරණයෙන් පසුව එය සම්පූර්ණයෙන්ම යථාතත්ත්වයට පත් කළ බවට එහි ව්‍යපෘති අධ්‍යක්ෂවරයා අද හිරු CIA වෙත තහවුරු කළා.

හිරු CIA හරහා පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් 31 වැනිදා , මොරගහකන්ද ජලාශයේ වේල්ලේ පවතින මහා පරිමාණ ජල කාන්දුව පිළිබඳ මුල්වරට අප රටට අනාවරණ කළා.

ඉදිකිරීම් සිදුකල චීන සමාගම මෙම ජල කාන්දුව කොළ පැහැති දැල් ආවරණ යොදා ආවරණය කිරීමට පෙර සූක්ෂමව එහි දර්ශන ලබා ගනිමින් හිරු සී.අයි.ඒ. සිදුකල අනාවරණයෙන් පසු රටේ අවධානය ඒ වෙත යොමු වී තිබුණා.

දේශපාලන නියෝජිතයින් මෙන්ම වගකිවයුතු බලධාරීන්ද මොරගහකන්ද ජලාශය නිරීක්ෂණය කරමින් මෙම ජල කාන්දුවට අවශ්‍ය විසඳුම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා ආරම්භ කළේ ඉන් අනතුරුවයි.

හිරු CIA හරහා දිගින් දිගටම සිදු කළ ගවේෂණාත්මක වාර්තාකරණය මත දින 10ක් තුළ අදාළ ගැටළුවට විසඳුම් ලබාදෙන බවට මොරගහකන්ද ව්‍යාපෘති බළධාරීන් හිරු ප්‍රවෘත්ති හරහාම රටට පොරොන්දු වූ අතර අදාළ ජල කාන්දුව සම්පූර්ණයෙන් යථාතත්ත්වයට පත් කිරීමට ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම සමත් වූ බව ඔවුන් අද ප්‍රකාශ කළා.