මහ දවල් රත්මලානේදී සිදුකළ රන් කොල්ලය

Tuesday, 14 January 2020 - 20:58

%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA
රත්මලාන ප්‍රදේශයේ රන්භාණ්ඩ අලෙවිසැලකට ඇතුළු වූ ආයුධ සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් සේවකයින් බිය ගන්නවා රුපියල් ලක්ෂ 30 කට අධික වටිනාකමකින් යුත් රන්භාණ්ඩ සොරාගෙන පළා යන ආකාරය වෙළදසැලේ සවිකර තිබූ  ආරක්ෂක කැමරා පද්ධතියේ මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා.