ප්‍රමුඛතාවන් ගැන ආණ්ඩුකාරවරුන්ට චක්‍රලේඛයක්

Sunday, 19 January 2020 - 13:22

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%9B%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%A0%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9B%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මේ වසරේ ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා කාලය තුළ ප්‍රමුඛත්වය හිමිවිය යුතු ක්‍ෂේත්‍රයන් හතක් පිළිබඳව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන් වෙත චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරනු ලැබුවා.

ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස්වලට අනුව 2020 වසරේ වියදම් සඳහා පාර්ලිමේන්තුව අනුමත කළ අතුරු සම්මත ගිණුමේ සීමිත ප්‍රතිපාදන මගින් ඉටුකළ යුතු කාර්යයන් එමඟින් දක්වා තිබෙනවා.

“පාසල්, රෝහල්, සති පොල, පොදු බස් නැවතුම්පල, මාර්ග පිරිසිදු කිරීම, බෝවන රෝග සහ කසළ කළමනාකරණය මෙලෙස හඳුනාගත් ක්‍ෂේත්‍රයන් හතයි.

දිළිඳුකම පිටුදැකීමට ජනාධිපතිවරයාගේ ඉහළම ප්‍රමුඛතාව හිමිවන අතර, ඉහත කාර්යයන් ඉටු කිරීමේදී ඒ සඳහා ප්‍රමුඛතාව හිමිවිය යුතුයි.

එහිදී ග්‍රාමීය, වතු සහ පහසුකම් අඩු නාගරික ප්‍රදේශවල අඩු ආදායම් ලබන, දුප්පත්කමින් පීඩා විඳින කණ්ඩායම්වලට පහසුකම් සැළසීමටත්, ඔවුන් සවිබල ගැන්වීමටත් ක්‍රියා කළ යුතුවනවා.

එවැනි ප්‍රදේශවල පාසල්වල ගුරු හිඟය සඳහා පිළියම් යෙදිය යුතු අතර, ගුරු අතිරික්තයක් සහිත පාසල්වල ගුරුවරුන් හිඟයක් සහිත පාසල්වලට යෙදිය හැකියි. අවම වශයෙන් එය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් සිදුකළ යුතුයි.

එලෙස වෙනත් පාසල්වලට ගුරුවරුන් යෙදවීම ඔවුන්ට අපහසුතාව අවම වන ලෙස සිදු කළ යුතුවනවා.

එමෙන්ම භාවිතයට ගෙන නොමැති සහ අතහැර දමා ඇති ගොඩනැගිලි, නිවාස ව්‍යාපෘති, ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම සහ දුර්වල නඩත්තුවක් සහිත පාලම් බෝක්කු ආදිය ප්‍රතිසංස්කරණයට පියවර ගත යුතුයි.

ඊට අමතරව බෙහෙත් ශාලා, ආයුර්වේද රෝහල, ප්‍රජා මධ්‍යස්ථාන, වැඩිහිටි නිවාස, ළමා හා මාතෘ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන, කුඩා ජලසම්පාදන යෝජනා ක්‍රම සහ වැව් අමුණු ආදිය මහජනතාවගේ ප්‍රයෝජන සඳහා ප්‍රකෘතිමත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි. ”