කැනඩාවට හිම කුණාටු තත්වයක්

Monday, 20 January 2020 - 7:34

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
හිම කුණාටු තත්ත්වයක් හේතුවෙන් කැනඩාවේ නිව්ෆවුන්ඞ්ලෑන්ඞ් සහ ලැබර්ඩෝ පළාත්වලට හදිසි තත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

පැයට කිලෝමීටර 120 ක පමණ තද සුළං පවතින අතර, අඩි දෙකක පමණ හිම තට්ටු පවතින බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ. මේ හේතුවෙන් නගර ගණනාවක මාර්ග අවහිර වී ඇති අතර, දහස් ගණනක පිරිසකට විදුලියද ඇණ හිට ඇති බව සඳහන්.