අල්ලස් ගත් ආගමන විගමන කාර්යාල නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

Tuesday, 21 January 2020 - 16:02

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
ආගමන විගමන කාර්යාලයේ පුරවැසි අංශයේ කළමනාකාර සහකාරවරයෙකු අල්ලස් ලබා ගැනීමට තැත් කිරීමේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඉතාලියේ පුරවැසිභාවය ලැබූ පුද්ගලයෙකු තම දරුවන් තුන්දෙනාට මෙරට පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමට සහ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලේඛන සකස් කර ගැනීම සඳහා ඊයේ පැමිණි අවස්ථාවේ සැකකරු විසින් රුපියල් 5000 ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා තිබුණා.

එම මුදල ආගමන විගමන කාර්යාලය තුළදී ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ සැකකාර කළමනාකාර සහකාරවරයා අත්අඩංගුවට ගත් බවයි අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම සඳහන් කළේ.