මාන්කුලම් අස්ථි කොටස් හමුවූ ස්ථානයේ කැණීම් ඇරඹේ

Friday, 14 February 2020 - 10:09

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
මුලතිව් - මාන්කුලම් රෝහලේ නව වාට්ටු සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම සඳහා බිම් සකස් කිරීමේදී අස්ථි කොටස් හමුවූ ස්ථානයේ කැණීම් කටයුතු ඊයේ ආරම්භ කෙරුණා.

ඒ, සිද්ධිය පිළිබදව මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරීමෙන් පසු එහි මහේස්ත්‍රාත් එස්. ලෙනින් කුමාර් එම ස්ථානය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

එහිදී කැණීම් කටයුතු ආරම්භ කරමින් මිනිස් අස්ථි බවට සැක කෙරෙන කොටස් කිහිපයක් ගොඩ ගත් බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

පසුගිය 11 වන දා මාන්කුලම රෝහලේ නව වාට්ටු සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම සඳහා කැණීම් කටයුත සිදුකරන අතරතුරයි මෙම අස්ථි කොටස් හමුවුණේ.