වූහාන් සිට පැමිණි 33 දෙනා දියතලාවෙන් පිටත් වෙයි

Friday, 14 February 2020 - 10:15

%E0%B7%80%E0%B7%96%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92+33+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
චීනයේ වූහාන් සිට පැමිණ දියතලාව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳී සිටි 33 දෙනා සිය නිවෙස් වෙත යැවීමේ කටයුතු සඳහා මේ වන විට එම මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටත් වී තිබෙනවා.

ඔවුන් අකුරේගොඩ යුද හමුදා මූලස්ථානයට පැමිණීමෙන් අනතුරුව නිවෙස් වෙත යැවීමට නියමිතව බව හමුදා ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් චන්දන වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කළා.