අජිත් ප්‍රසන්න යලි රිමාන්ඩ්

Friday, 14 February 2020 - 11:58

%E0%B6%85%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8A
අධිකරණයට අපහාස කිරීම සහ සාක්ෂිකරුවන්ට බලපෑම් කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අජිත් ප්‍රසන්න ඇතුළු තුන්දෙනා ලබන 28 වැනිදා දක්වා යලි රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතකර තිබෙනවා.