කලාකරුවන් වෙනුවෙන් ටවර්හෝල් සහ එල්ෆින්ස්ටන් රඟහල්වල ගාස්තු අඩු කෙරේ

Friday, 14 February 2020 - 13:13

%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%86%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ටවර්හෝල් රඟහලේ සහ එල්ෆින්ස්ටන් රඟහලේ පුහුණුවීම් සඳහා කලාකරුවන්ගෙන් අය කෙරෙන ගාස්තු අඩු කිරීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ කොළඹ එල්ෆින්ස්ටන් රඟහලේ ඊයේ රාත්‍රියේ පැවති ගුවන් විදුලි රාජ්‍ය සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයට එක්වෙමින්.