කළුතර සහ අවට ප්‍රදේශවල ජනතාවට බවුසර මගින් ලබාදෙන ජලය පානය සඳහා පමණක් යොදා ගන්නැයි උපදෙස්

Friday, 14 February 2020 - 16:04

%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A
කළුතර හා අවට ප්‍රදේශවල ජනතාවට බවුසර මගින් ලබාදෙන ජලය පානය කිරීම සඳහා පමණක් භාවිත කරන ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ඉල්ලීමක් කරනවා.

එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් කළුගඟේ ජලයට මුහුදු ජලය මිශ්‍ර වී ඇති බවයි.

ලවණ මුසුවීම හේතුවෙන් ජලය පානය කිරීමට සුදුසු නොවන අතර අනෙකුත් සියලු කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමේ හැකියාව පවතින බවයි ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

වාද්දුව, කළුතර, බේරුවල, පයාගල, අළුත්ගම, බෝම්බුවල, පිලමිනාවත්ත සහ බෙන්තර යන ප්‍රදේශවලට මෙලෙස බවුසර මගින් ජලය ලබාදෙනු ලබනවා.