ඉතාලිය හරහා පෘතුගාලයට පැන යාමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු අත්අඩංගුවට

Friday, 14 February 2020 - 17:02

%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
කූඨ ලේඛන ඉදිරිපත් කර ඉතාලිය හරහා පෘතුගාලයට පලායාමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු කටුනායක ගුවන්තොටුපලේදී අද අලුයම අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

යාපනයේ පදිංචි 35 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු වන ඔහු ඉදිරිපත් කළ පෘතුගාල වීසා බලපත්‍රය ව්‍යාජ එකක් බවටයි ගුවන්තොටුපල ආගමන විගමන නිලධාරින්ට අනාවරණ වී ඇත්තේ.