දක්ෂිණ අධිවේගයේ මාතර - හම්බන්තොට කොටසේ රථවාහන ධාවනය අද මාධ්‍ය රාත්‍රියේ සිට

Monday, 24 February 2020 - 7:17

%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AB+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BB+-+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7
දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර - හම්බන්තොට කොටසේ රථවාහන ධාවනය අද (24) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ආරම්භ කරන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

එම කොටසේ බස් රථ සේවාව හෙට (25) උදෑසන සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.