ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉන්දියාවට පැමිණෙයි

Monday, 24 February 2020 - 11:56

%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් දෙදින නිළ සංචාරයක් සඳහා අද ඉන්දියාවට පැමිණියා.

ට්‍රම්ප් ඉන්දියාවේ සිදු කරන පළමු නිළ සංචාරය මෙය වන අතර, ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයෙක් එරට සංචාරයක නිරත වන අටවන අවස්ථාව මෙයයි.