ලන්ඩන් මැරතන් ධාවනයත් අවලංගුයි

Saturday, 14 March 2020 - 7:19

%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොරෝනා වෛරස් අවදානම හේතුවෙන් අප්‍රේල් 26 වන දා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සුප්‍රකට ලන්ඩන් මැරතන් ධාවනය අවලංගු කර තිබෙනවා.

ඒ වෙනුවට එය ඔක්තෝම්බර් 4 වන දා පැවැත්වීමටයි සංවිධායකයන් තීරණ කර ඇත්තේ.

ලන්ඩයේ වීථි ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන මැරතන් ධාවනය 1981 වසරේ ආරම්භ කළ පසු මෙලෙස කල් දමා ඇත්තේ ප්‍රථම වතාවටයි.

පසුගිය වසරේ ලන්ඩන් මැරතන් ධාවනයට ලොව පුරා ධාවකයන් 43,000ක් පමණ සහභාගි වූ අතර එමගින් පුණ්‍ය කටයුතු සඳහා උපයන ලද මුදල යුරෝ මිලියන 66.4ක්.