කොරෝනා ආසාදනය වූ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් නියමුවා නීල මහා සටන නැරඹීමට ගිය අයෙකු බවට තහවුරු වෙයි

Monday, 16 March 2020 - 22:05

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොරෝනා ආසාදනය වූ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ නියමුවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාල අතර මහා ක්‍රිකට් තරඟය නැරඹීමට ගොස් ඇතිබවට තහවුරු වී තිබෙනවා.