කොරෝනා ආසාදනය වූ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් නියමුවා නීල මහා සටන නැරඹීමට ගිය අයෙකු බවට තහවුරු වෙයි

Monday, 16 March 2020 - 22:05

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොරෝනා ආසාදනය වූ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ නියමුවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාල අතර මහා ක්‍රිකට් තරඟය නැරඹීමට ගොස් ඇතිබවට තහවුරු වී තිබෙනවා.  

Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories