උතුරු පැසිෆික් සාගර කලාපයේ භූ කම්පනයක්

Wednesday, 25 March 2020 - 12:53

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%86%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
උතුරු පැසිෆික් සාගර කලාපයේ රික්ටර් පරිමාණ 7.5 ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් භූ කම්පනයක් හට ගෙන තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් රුසියාවට ආසන්නයේ පිහිටි කුරිල් දූපතට සුනාමි අනතුරු ඇගවීමක් ද නිකුත් කළ අතර මේ වනවිට එය ඉවත් කර ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සදහන් කළේ.