නිරෝධායනයට ලක්වූ පිරිස් රැගෙන ගිය බස් රථයක් අනතුරට

Wednesday, 25 March 2020 - 14:20

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7
නිරෝධායනයට ලක්වූ පිරිස් රැගෙන ගොස් ආපසු එමින් තිබූ යුද හමුදාවට අයත් බස් රථයක් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ දොඩංගොඩ සහ ගැළණිගම අතර ප්‍රදේශයේදී ඊයේ අනතුරට ලක්ව තිබෙනවා.

මාර්ගය අසල තිබූ කණුවක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදුව ඇති නමුත්, ඉන් කිසිවෙකුටත් හානි සිදුවී නැහැ.