නිදහස් වෙළඳ කලාපවල සේවක සේවිකාවන් 25,000 කට වැඩි පිරිසකට බරපතල සෞඛ්‍ය ගැටළු - නිදහස් වෙළඳ කලාප හා පොදු සේවක සංගමය

Thursday, 26 March 2020 - 8:56

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+25%2C000+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%85%E0%B7%94+-+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA
කටුනායක, බියගම සහ සීතාවක යන නිදහස් වෙළඳ කලාපවල සේවක සේවිකාවන් 25,000 කට වැඩි පිරිසක් මේ වනවිට බරපතල සෞඛ්‍ය ගැටළුවලට ලක්ව ඇති බව නිදහස් වෙළඳ කලාප හා පොදු සේවක සංගමය පවසනවා.

එම සංගමයේ සම ලේකම් ඇන්ටන් මාකස් කියා සිටියේ ඇඳිරි නීතිය පනවන තෙක්ම වෙළඳ කලාපයේ ඇතැම් කර්මාන්තශාලාවලින් සේවකයින්ට නිවාඩු ලබා නොදීම නිසා ගම්බිම් වෙත යාමට ඔවුන්ට නොහැකිවීම හේතුවෙන් මෙම අර්බුදය මතුව ඇති බවයි.