ඇමරිකාවට අද වාර්තා ගත කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක්

Thursday, 26 March 2020 - 10:53

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඇමරිකාවේ අද දිනය තුළ පමණක් කොරෝනා ආසාදිතයන් 10,000ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

එරට තුළ වෛරසය පැතිර යාමත් සමඟ වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තාවී ඇත්තේ අද දිනයේයි.

මේ වනවිට ඇමරිකාව තුළ රෝගීන් 66,132 ක් වාර්තාවන අතර, වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 947ක්.