නිදහස ලැබූ සුනිල් රත්නායක නිවසට පැමිණෙයි

Thursday, 26 March 2020 - 14:49

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
මරණ දඬුවම නියම වී සිටි රණවිරු සුනිල් රත්නායක අද නිදහස ලබා තම නිවසට වෙත පැමිණියා.

2000 වසරේ යාපනය - මිරුසුවිල් ප්‍රදේශයේදී දෙමළ වැසියන් 8 දෙනෙකු ඝාතනය කළ බවට වන චෝදනාවට ඔහුට කොළඹ මහාධිකරණය විසින් මරණ දඬුවම නියම කළේ 2015 වසරේ ජුනි 25 වනදායි.