රට තුළ විදෙස් සංචාරකයින් 18,000ක්

Thursday, 26 March 2020 - 15:00

%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+18%2C000%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මේ වනවිට රට තුළ විදෙස් සංචාරකයින් 18,000කට වැඩි පිරිසක් සිටින බවත්, ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දීමට කටයුතු කරන බවත් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩලය පවසනවා.

රට තුළට ගුවන් ගමන් පැමිණීම අත්හිටුවීමත් සමග ඔවුන් මෙරට රැදී සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ.

කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සඳහා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව හා එක්ව කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

විදෙස් සංචාරකයෙකුට කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් හෝ ගැටලූවක් ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ විමසීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩලය විසින් 1912 විශේෂිත දුරකථන අංකයක් ද හඳුන්වා දුන්නා.