පෙබරවාරි සහ මාර්තු වැට් බදු ගෙවීමට අප්‍රේල් 30 තෙක් සහන කාලයක්

Friday, 27 March 2020 - 9:43

%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+30+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පෙබරවාරි සහ මාර්තු මාසය සඳහා වැට් හෙවත් එකතු කළ අගය මත බද්ද ගෙවීමට අප්‍රේල් 30 වන දා දක්වා සහන කාලයක් ලබාදී තිබෙනවා.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ මූල්‍ය සේවා මත අදාළ බදු ගෙවීම් අප්‍රේල් 30 වන දාට පෙර සිදුකරන්නේ නම්, ඉහත කාලසීමාව සඳහා ප්‍රමාද ගෙවීම් සහ දඩ මුදල් අය නොකරන බවයි.

එමෙන්ම, රට තුළ පවතින තත්ත්වය සලකා බලා සියළුම එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචිවූවන්ට  අප්‍රේල් 30 වන දා තෙක් සහන කාලසීමාවක් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ යටතේ එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා නිකුත් කර ඇති තාවකාලික ලියාපදිංචි සහතිකයේ වලංගුභාවය ද අපේ්‍්‍රල් 30 වන දා තෙක් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇති.

එකතු කළ අගය මත බදු වාර්තා මාර්තු 31 වන දා තෙක් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ ඊ සේවාව හරහා ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

එහෙත් අදාළ බදු වාර්තා ඊ සේවාව හරහා හෝ ගෙනවිත් භාරදීමට නොහැකි අය සඳහා අප්‍රේල් 30 වන දා තෙක් ඒ සඳහා අවස්ථාව හිමි වනවා. 

ඊට අදාළ නිවේදනය පහතින්.