විශ්‍රාම ගැන්වීමට සහ අයදුම්පත් යොමු කිරීමට නොහැකිවූ විශ්‍රාම හිමිකම්ලාභීන්ට රුපියල් 25,000ක්

Wednesday, 08 April 2020 - 16:06

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+25%2C000%E0%B6%9A%E0%B7%8A
විශ්‍රාම ගැන්වීමට නොහැකිවූ සහ විශ්‍රාම ගැන්වූ නමුත් අයදුම්පත් යොමුකිරීමට නොහැකිවූ විශ්‍රාම වැටුප සඳහා හිමිකම් ලබන රජයේ විශ්‍රාමිකයින් 3,189 දෙනෙකු වෙනුවෙන් අද දිනයේ රුපියල් 25,000 බැගින් ඔවුන්ගේ බැංකු ගිණුම් වෙත යොමුකර තිබෙනවා.

විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ජගත් ඩී. ඩයස් නිවේදනය කළේ එසේ යොමුකරන ලද අප්‍රේල් මසට දීමනාව හිමි විශ්‍රාමිකයින්ගේ ලේඛනය, විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇති බවයි.

පෙබරවාරි 1 වනදා සහ ඊට පසු විශ්‍රාම වැටුප් අයදුම්පත් යොමුකළ හිමිකම්ලාභීන් වෙනුවෙන් මෙම දීමනාව ලබාදෙනවා.


පෙරහුරු ඡන්දය සාර්ථකව අවසන් (වීඩියෝ)
Sunday, 07 June 2020 - 15:07

අම්බලන්ගොඩ ධම්මයුක්තිකාරාම විහාරස්ථානයේ පැවති ආදර්ශ මැතිවරණය... Read More

දිනෙන් දින අභාවයට යන දකුණු ලකේ කිතුල් කර්මාන්තය (වීඩියෝ)
Sunday, 07 June 2020 - 13:39

අතරමැදි වෙළෙන්දන්ගේ ඇතැම් ක්‍රියාකලාපයන් නිසාත්, හඳුනානොගත්... Read More

මහියංගණයේ ගම්මාන රැසක ජනතාවට වන අලින්ගෙන් බලපෑම් (වීඩියෝ)
Sunday, 07 June 2020 - 13:33

වවන්නෝ දිනන්නෝ කියලා කිව්වාට, වන අලීන්ගේ ආක්‍රමණයන් හේතුවෙන්... Read More