එම් එස් සී නැවේ සිට අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කළ ජර්මානු කාන්තාව මිය යයි - (වීඩියෝ)

Tuesday, 14 April 2020 - 7:58

%E0%B6%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%93+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%A2%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
ශ්‍රී ලාංකික සූපවේදීයා ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩබස්වා ගැනීමේදී, එම් එස් සී මැග්නිෆිකා නෞකාවේ සිට අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කළ 75 හැවිරිදි ජර්මානු කාන්තාව රෝහලේදී මිය ගොස් ඇති බව , රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසනවා.