ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් පනස් එක්ලක්ෂය ඉක්මවයි (වීඩියෝ)

Thursday, 21 May 2020 - 20:11

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
ලොව පුරා කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත සංඛ්‍යාව 5,117,745ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මරණ සංඛ්‍යාවදැක්වෙන්නේ 330,374ක් ලෙසයි.