ඉන්දියාව, කොරෝනා වෛරසයට ගොදුරු වූ ලොව මුල් රටවල් 10 අතරට

Monday, 25 May 2020 - 14:02

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+10+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%A7
අද උදෑසනින් අවසන් වූ පැය 24 තුළ තවත් නව ආසාදිතයන් 6977ක් වාර්තා වීමත් සමඟ ඉන්දියාවේ කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව එක්ලක්ෂ 39,000 ඉක්මවා තිබෙනවා.

එමෙන්ම, මරණ 154 ක් ද ඊයේ වාර්තා වීමත් සමඟ එරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 4000 ඉක්මවූවා.

ඒ අනුව, ඉන්දියාව ලොව කොරෝනා වෛරසයෙන් වැඩිම පීඩාවට ලක් වූ රටවල් 10 අතරට ගැනෙනවා.

මේ වනවිට ලොව පුරා කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පනස්පන් ලක්ෂය ඉක්මවන අතර මරණ සංඛ්‍යාව තුන්ලක්ෂ 46,774 ක්.