සමුද්‍රීය ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා නව වැඩපිළිවෙළක් නාවික හමුදාවෙන් (වීඩියෝ)

Monday, 01 June 2020 - 14:09

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A0%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
සමුද්‍ර පරිසරයට එකතු වන ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය මයික්‍රො ප්ලාස්ටික් බවට පත්ව ආහාර දාම ඔස්සේ මිනිස් ශරීරයට ඇතුලු වන බව විද්‍යාත්මකව තහවුරු වී ඇති
කරුණක්.

පිළිකා කාරක රසායන ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය කරගත හැකි මයික්‍රො ප්ලාස්ටික් දකුණු පළාතේ සහ මීගමුව මුහුදු ප්‍රදේශවල මත්ස්‍යයින් තුළ ද පවතින බව
නාරා ආයතනය සිදුකළ පර්යේෂණයකදී අනාවරණය කර ගෙන තිබෙනවා.

සමුද්‍රීය ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා වන වැඩපිළිවෙළක් නාවික හමුදාව ආරම්භ කරන්නේ උද්ගතව ඇති භයානක තත්ත්වයට විසඳුමක් ලෙසයි.