කොළඹ නගර සභා සීමාවේ දින 4ක ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක්

Wednesday, 03 June 2020 - 18:57

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+4%E0%B6%9A+%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ නගර සභා සීමාව තුල ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක් හෙට (04) මෙන්ම 05, 06 සහ 7 දිනවල ක්‍රියාත්මක වන බව කොළඹ නාගරික කොමසාරිස්වරයා පවසනවා.

මෙහිදී එක් එක් ප්‍රදේශ ආවරණය කරමින් සියලුම පරිශ්‍රයන් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට නියමිතයි.

මෙම ස්ථානීය පරීක්ෂාවන් සඳහා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයෙක්, පොලිස් නිලධාරියෙක් සහ කසළ කළමනාකරණ අංශයේ සේවයකයෙකු සහභාගී වනු ඇති.

මීට සමගාමීව කොළඹ නගරයේ සියලුම කාණු පද්ධති, මල නාලිකා සහ මනුඛිල (Manhole) පරීක්ෂා කර පිරිසිදු කිරීමටත් කටයුතු සැලසුම් කර තිබෙනවා.

අදාළ පරිශ්‍රයන් පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේදී එම ස්ථාන ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන බවට හඳුනාගත හොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගන්නා බවයි කොළඹ නාගරික කොමසාරිස්වරයා ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.