ඉන්දියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් ඉතාලිය අභිබවයි

Saturday, 06 June 2020 - 10:29

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
අද උදෑසනින් අවසන් වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 9887ක් සහ මරණ 294ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

එය නැවතත් දිනක් තුළ ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන වැඩිම ආසාදිතයන් සහ මරණ සංඛ්‍යාවයි.

ඒ අනුව මේ වන විට ඉන්දියාවේ කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව දෙලක්ෂ 36,000 ඉක්ම වන අතර, කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 6642ක් ලෙසයි.

ඒ අනුව ඉන්දියාවේ කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉතාලිය අභිබවන අතර, ලොව කොරෝනා වෛරසයෙන් වැඩිම පීඩාවට ලක්වූ 6 වන රට බවට පත්වනවා.